Класификација о личној потрошњи по намени (COICOP)

линк
величина
19.4 kB
време одзива
60 ms
лиценца
Public domain
формат
json
укупни квалитет
MEDIUM
on-line
da
https
ne
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
da
опис
COICOP се користи за класификацију трошкова индивидуалне потрошње домаћинстава, непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (NPISHs) и државе. Трошкови индивидуалне потрошње су они који су направљени у корист физичких лица или домаћинстава. Користи се за класификацију трансакција између произвођача и институционалног сектора домаћинстава. COICOP идентификује објекте или циљеве за које се врше ове трансакције. COICOP показује трошкове домаћинства за храну, одећу, становање, здравство и образовање, а сви су важни показатељи националног благостања.
датасет
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
власник
Републички завод за статистику
извор
Портал отворених података