Извештаји пројеката Хоризонта 2020 у којима учествују организације из Републике Србије

линк
величина
769.2 kB
време одзива
204 ms
лиценца
Public domain
формат
csv
укупни квалитет
MEDIUM
on-line
da
https
da
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
da
опис
Периодични извештаји пројекта у којима учествују организације из Републике Србије финансиране од стране Европске уније кроз оквирни програм Хоризонт 2020. Подаци су изведени филтрирањем података са ЕУ портала отворених података.
датасет
Подаци о научноистраживачкој делатности које је Опсерваторија друштвених иновација припремила укрштајући податке са различитих извора у склопу пројекта _Научноистраживачки простор Републике Србије_ подржаног од Програма Уједињених нација за развој (УНДП).
власник
Опсерваторија друштвених иновација
извор
Портал отворених података