Номенклатура медицинске опреме од националног интереса са генеричким називима медицинске опреме - DRAFT верзија

линк
величина
32.1 kB
време одзива
67 ms
лиценца
Public domain
формат
xlsx
укупни квалитет
LOW
on-line
da
https
da
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
ne
опис
Номенклатура медицинске опреме од националног интереса са генеричким називима медицинске опреме и веза између Агенције за лекове и медицинска средства Србије и Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут"
датасет
Номенклатура медицинске опреме од националног интереса са генеричким називима медицинске опреме и веза између Агенције за лекове и медицинска средства Србије и Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут".
власник
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
извор
Портал отворених података