Облик организовања наручиоца

линк
величина
1.6 kB
време одзива
20 ms
лиценца
Public domain
формат
csv
укупни квалитет
MEDIUM
on-line
da
https
ne
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
da
опис
Шифарник облика организовања наручиоца за отворене податке са Портала јавних набавки
датасет
Ово су шифарници који се користе у другим скуповима података Управа за јавне набавке.
власник
Управа за јавне набавке
извор
Портал отворених података