Међународна класификација болести (МКБ-10)

линк
величина
4.4 MB
време одзива
1195 ms
лиценца
Public domain
формат
csv
укупни квалитет
MEDIUM
on-line
da
https
ne
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
da
опис
Међународна класификација болести (МКБ-10)
датасет
Десета ревизија Међународне статистичке класификације болести и сродних здравствених проблема - утврђена од стране Светске здравствене организације (СЗО), код нас као и у целом у свету има широку примену. Циљ ове медицинске класификације је да омогући систематско праћење, поређење, тумачење и анализу прикупљених података о оболевању и умирању, за различите временске периоде, унутар земље и земље са другим државама или регионима. Међународна класификација болести на овим просторима (бивша Југославија) примењује се од 1959. године (шеста ревизија). Десета ревизија Међународне класификације болести усвојена на 43 скупштини Светске здравствене организације (СЗО) 17. маја 1990 године, са ступањем на снагу 01. 01. 1993. године и обавезна је за све чланице СЗО. Десету ревизију Међународне статистичке класификације болести и сродних здравствених проблема (МКБ општеприхваћена и непромењена скраћеница), превео и публиковао Савезни завод за унапређење здравља 1996, док је у употреби од 1997. године. Од момента усвајања Десете ревизије МКБ, организовано се приступило ажурирању ове класификације због појаве нових болести и стања или другачијег класификовања већ постојећих болести због нових сазнања и дијагностичких поступака у вези са њима. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ је по добијеном овлашћењу од СЗО урадио и објавио превод Десете ревизије МКБ, издање 2010. Овим издањем Десете ревизије МКБ на српском језику обухваћене су све званичне допуне објављене до 2011. године.
власник
Институт за јавно здравље Србије - "Др Милан Јовановић Батут"
извор
Портал отворених података