Евиденција спортских клубова на територији Шапца

линк
величина
76.3 kB
време одзива
38 ms
лиценца
Public domain
формат
xls
укупни квалитет
LOW
on-line
da
https
da
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
ne
опис
Евиденција садржи основне податке о спортским удружењима (клубовима) са седиштем на територији града Шапца.
датасет
Евиденција се односи на спортска удружења (клубове), са територије града Шапца, која су регистрована код Агенције за привредне регистре, којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и поред назива удружења (клуба), садржи и матични број и порески идентификациони број.
власник
Градска управа града Шапца
извор
Портал отворених података