Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем на коришћење без накнаде

линк
величина
874.0 kB
време одзива
600 ms
лиценца
No license
формат
xlsx
укупни квалитет
LOW
on-line
da
https
da
отворена лиценца
non-conformant
машинска читљивост
ne
опис
Скуп података садржи следеће атрибуте: катастраска општина, потес, лист непокретности, број парцеле, површина,култура и класа, култура-фактичко стање, разлог изузимања, напомена
датасет
Овај скуп података садржи целокупни преглед ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА, односно преглед груписаних јавних надметања (закуп, право пречег закупа- сточари,Коришћење без накнаде-пољопривредна производња, право пречег закупа- инфраструктура). Скуп података садржи следеће атрибуте:шифра јавног надметања, катастраска општина, потес, лист непокретности, број парцеле, култура и класа, фактичко стање, суваласник, боја, основ закупа, површина тотал.
власник
Градска управа Вршац
извор
Портал отворених података