Кôд међународне сигнализационе тачке (ISPC)

линк
величина
396 Bytes
време одзива
94 ms
лиценца
Public domain
формат
csv
укупни квалитет
MEDIUM
on-line
da
https
ne
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
da
опис
датасет
Садржи податке о појединачним бројевима или опсезима бројева који су додељени операторима за услуге од општег интереса или за доделу крајњим корисницима (претплатницима).
власник
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
извор
Портал отворених података