Регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини

линк
величина
450.8 kB
време одзива
170 ms
лиценца
Public domain
формат
csv
укупни квалитет
MEDIUM
on-line
da
https
da
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
da
опис
Регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
датасет
Ажуриран регистар лекова за употребу у ветеринарској медицини
власник
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
извор
Портал отворених података