Предшколске установе на територији града Шапца

линк
величина
403.3 kB
време одзива
145 ms
лиценца
Public domain
формат
zip
укупни квалитет
LOW
on-line
da
https
da
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
ne
опис
Предшколске установе на територији града Шапца приказане су као тачке у простору. Осим просторне дистрибуције објеката садржани су и основни подаци о сваком објекту појединачно.
датасет
Подаци о предшколским установама на територији града Шапца су експортовани у [шејпфајл](https://support.esri.com/en/white-paper/279) формат из базе Географског информационог система града Шапца. Шејпфајл је широко распрострањен и популаран формат за размену векторских података о простору.
власник
Градска управа града Шапца
извор
Портал отворених података