Жалбе заштита

линк
величина
681.1 kB
време одзива
142 ms
лиценца
No license
формат
csv
укупни квалитет
LOW
on-line
da
https
ne
отворена лиценца
non-conformant
машинска читљивост
da
опис
датасет
Повереник на основу Закона о заштити података о личности решава по жалбама лица у случају да сматрају да нису остварили неко од права на заштиту података (нпр. право на обавештење о обради, право на увид у податке или права поводом извршеног увида) код руковаоца података (нпр. тиме што је руковалац донео решење којим се захтев одбија у потпуности или делимично, или тиме што није удовољио захтеву, а није ни донео решење у прописаном року). Неопходно је да је лице претходно руковаоцу поднело захтев за остваривање права.
власник
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
извор
Портал отворених података