Имовина физичких лица -пријаве за 2019 - по општини, врсти права и врсти непокретности на дан 30.01.2019.

линк
величина
136.9 kB
време одзива
45 ms
лиценца
Public domain
формат
xlsx
укупни квалитет
LOW
on-line
da
https
da
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
ne
опис
Садржани су подаци на нивоу: - општине, врсте права и врсте непокретности, - општине* и - Србије. * Подаци на нивоу општине представљају суму података на нижем нивоу детаљности.
датасет
_Business intelligence_ извештаји о: - структури обвезника, - пријавама за имовину физичких лица, - обавезе по пријавама за имовину физичких лица и - решењима (за све пореске облике). Пријаве за имовину физичких лица садрже податке о броју обвезника и броју пријава за имовину физичких лица за 2019. годину које су у статусу исправних, обрачунатих и испод лимита (практично све исправно попуњене пријаве које се обрачунавају). У овим табелама посебно се броји појављивање обвезника на свакој општини. Подаци о пријавама за имовину физичких лица по којима су утврђене обавезе су за 2018. годину. Табеле везане за структуру обвезника односе се на текуће податке. Табеле о пријавама покривају 2019. годину, а табеле о обавезама по пријавама и решењима 2018. годину (до израде решења за 2019.).
власник
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
извор
Портал отворених података