Класификација делатности (КД)

линк
величина
91.9 kB
време одзива
1654 ms
лиценца
Public domain
формат
csv
укупни квалитет
MEDIUM
on-line
da
https
ne
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
da
опис
Референтни оквир за планирање, прикупљање података, производњу, дисеминацију и анализу статистичких показатеља који се односе на економске делатности.
датасет
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
власник
Републички завод за статистику
извор
Портал отворених података