registar-stambenih-zajednica.ods

линк
величина
712.6 kB
време одзива
553 ms
лиценца
Public domain
формат
ods
укупни квалитет
LOW
on-line
da
https
da
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
ne
опис
Регистар стамбених заједница
датасет
Регистар стамбених заједница је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о регистрованим стамбеним заједницама на територији Јединице локалне самоуправе. Стамбена заједница се, према Закону, уписује у Регистар стамбених заједница који води јединица локалне самоуправе и која организује рад Регистра према својој територијалној надлежности. Републички геодетски завод води Јединствену, централну, јавну базу података - Јединствену евиденцију у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама свих регистара на територији Републике Србије. Доступни подаци садрже пословна имена и адресе свих регистрованих стамбених заједница.
власник
Републички геодетски завод
извор
Портал отворених података