Дозволе за радио-станице на бродовима и другим пловилима

линк
величина
186.4 kB
време одзива
1323 ms
лиценца
Public domain
формат
csv
укупни квалитет
MEDIUM
on-line
da
https
ne
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
da
опис
датасет
Садржи преглед свих издатих дозвола за коришћење радио-фреквенција у радиокомуникацијским службама, изузев радиодифузне службе, са подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама, датуму издавања и року важења дозволе, врсти станице/службе, локацији и статусу дозволе.
власник
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
извор
Портал отворених података