Преглед груписаних јавних надметања (закуп, право пречег закупа- сточари,коришћење без накнаде-пољопривредна производња, право пречег закупа- инфраструктура)

линк
величина
597.6 kB
време одзива
576 ms
лиценца
No license
формат
xlsx
укупни квалитет
LOW
on-line
da
https
da
отворена лиценца
non-conformant
машинска читљивост
ne
опис
датасет
Овај скуп података садржи целокупни преглед ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА, односно преглед груписаних јавних надметања (закуп, право пречег закупа- сточари,Коришћење без накнаде-пољопривредна производња, право пречег закупа- инфраструктура). Скуп података садржи следеће атрибуте:шифра јавног надметања, катастраска општина, потес, лист непокретности, број парцеле, култура и класа, фактичко стање, суваласник, боја, основ закупа, површина тотал.
власник
Градска управа Вршац
извор
Портал отворених података