Номенклатура статистичких територијалних јединица (НСТЈ)

линк
величина
1.7 kB
време одзива
723 ms
лиценца
Public domain
формат
csv
укупни квалитет
MEDIUM
on-line
da
https
ne
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
da
опис
Скуп појмова, назива и симбола који описују групе територијалних јединица са нивоима груписања. Груписање нивоа НСТЈ заснива се на следећим критеријумима: број становника, геополитичка позиција, природни потенцијали, постојећа територијална организација и културно-историјско наслеђе.
датасет
Списак шифарника и класификација у статистичком систему.
власник
Републички завод за статистику
извор
Портал отворених података