Дозволе за радио-станице

линк
величина
0 Bytes
време одзива
10000 ms
лиценца
Public domain
формат
csv
укупни квалитет
LOW
on-line
ne
https
ne
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
ne
опис
датасет
Садржи преглед свих издатих дозвола за коришћење радио-фреквенција у радиокомуникацијским службама, изузев радиодифузне службе, са подацима о носиоцу права на коришћење радио-фреквенција, радним фреквенцијама, датуму издавања и року важења дозволе, врсти станице/службе, локацији и статусу дозволе.
власник
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
извор
Портал отворених података