Месечни општински показатељи

линк
величина
0 Bytes
време одзива
10000 ms
лиценца
Public domain
формат
json
укупни квалитет
LOW
on-line
ne
https
ne
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
ne
опис
У оквиру овог скупа доступна је серија података општинских показатеља, који прате месечна кретања на тржишту рада, број пословних субјеката и број извозника и вредност извоза.
датасет
У оквиру овог скупа доступни су подаци за општинске показатеље који прате кретања на тржишту рада, број пословних субјеката, број извозника и вредност извоза, број становника и густину насељености, развијеност јединица локалне самоуправе и развијеност е-Управе. Општински показатељи су резултат интеграције података из више инстутуција у систему државне управе.
власник
Републички завод за статистику
извор
Портал отворених података