Регистар лекова за употребу у хуманој медицини

линк
величина
2.0 MB
време одзива
1430 ms
лиценца
Public domain
формат
csv
укупни квалитет
MEDIUM
on-line
da
https
da
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
da
опис
Регистар лекова за употребу у хуманој медицини
датасет
Ажуриран списак регистрованих лекова за употребу у хуманој медицини
власник
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
извор
Портал отворених података