Списак јавнобележничких канцеларија

линк
величина
85.0 kB
време одзива
36 ms
лиценца
Public domain
формат
xls
укупни квалитет
LOW
on-line
da
https
da
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
ne
опис
датасет
Контакт подаци канцеларија јавних бележника у Републици Србији, са информацијама о месној надлежности, броју и датуму решења о имановању и (евентуално) датуму решења о престанку делатности. Подаци су представљени у табели.
власник
Министарство правде
извор
Портал отворених података