Аутобуске линије - Крагујевац

линк
величина
270.0 kB
време одзива
357 ms
лиценца
Public domain
формат
xlsx
укупни квалитет
LOW
on-line
da
https
da
отворена лиценца
conformant
машинска читљивост
ne
опис
датасет
Овај скуп података садржи целокупни преглед свих аутобуских линија у оквиру система јавног градског превоза града Крагујевца, као и јединствено додељене шифре сваком аутобуском стајалишту на предметној линији. Уз то, овај скуп ближе одређује координате географске дужине и географске ширине сваког аутобуског стајалишта на конкретној линији јавног превоза, пре чему ближе описује и улицу и број у коме се свако од стајалишта у систему јавног аутобуског превоза и налази. Предметним сетом се ближе описује да ли је конкретна линија градског превоза двосмерна или кружна. Врло важан садржај предметног скупа јесу и информације да ли су аутобуска стајалишта на линијама наткривена или не, као и да ли аутобуска стајалишта имају обезбеђен приступ особама са инвалидитетом. Коначно, ради индивидуализације, скуп података даје преглед имена аутобуских стајалишта, као ближе одредиште за само стајалиште по одређеном топониму. Предметни сет података је отворила "Градска агенција за саобраћај" Крагујевац. Овај сет садржи следеће атрибуте: линија, смер, редослед, шифра, ГПС координате, наткривено стајалиште, приступ за особе са инвалидитетом, назив стајалишта.
власник
Градска управа града Крагујевца
извор
Портал отворених података