Отворени подаци

Отворени подаци су, најкраће, садржај који је јавно доступан у отвореном формату и који је машински читљив.

Објава података независно од извора

Ово је независна база сетова отворених података.

Каталог је отворен за све ресурсе отворених података, независно од извора. Важно је да постоји такво место, отворено, транспарентно и на услузи свим власницима сетова податакта, без обзира на природу садржаја.

Подаци се постављају без икаквих измена или допуна, у идентичном стању каквом су достављени,